Hosting

Hosting

Geniet van de moderne infrastructuur en de flexibiliteit van het grootste hostingbedrijf van België, maar met de persoonlijke service en het maatwerk van IT Consult Services. 

Ongeacht of uw website al dan niet door onze diensten is aangemaakt, je kan steeds bij ons terecht voor een snelle, degelijke en veilige hosting voor uw website en mailboxen.

Voor uw mailboxen kan je kiezen voor een hedendaagse oplossing als Office365, maar je kan eveneens bij ons terecht voor klassieke en zeer budgetvriendelijke mailboxen met POP3 of IMAP.

In Januari 2017 hebben wij ons volledige hostingaanbod verhuisd naar nieuwe servers bij de grootste hostingaanbieder van België. Vanaf nu kunnen wij hostingpakketten op maat aanbieden volgens uw specifieke wensen en noden.

  • Heb je alleen maar een emailadres nodig op basis van je eigen domeinnaam ? Dat kan.
  • Heb je een basishosting nodig voor Drupal of Wordpress, dat is mogelijk.
  • Heb je hulp nodig om jouw website te verhuizen naar onze servers ? Dat doen we zelfs helemaal gratis !

OPGELET :
IT Consult Services is GEEN webbouwer. Dit wil zeggen dat wij voor wat betreft hosting enkel en alleen optreden als verkooppunt voor webruimte en mailboxen. Wij gaan zelf geen updates of wijzigingen uitvoeren aan uw website. Desgewenst kunnen wij wel freelance medewerkers inschakelen die hiermee kunnen helpen.


Hosting voorwaarden

Overtreding van deze overeenkomst kan aanleiding geven tot verwittiging, het tijdelijk opheffen of het definitief uitsluiten uit onze diensten of in sommige gevallen boetes of gerechtelijke acties.

Legaal gebruik

Klanten mogen onze diensten niet gebruiken om te handelen in of te adverteren voor gelijk welke illegale activiteit die onze rechten zou kunnen schenden of die van gelijk welke derde partij.

Ongepast materiaal

Onze servers zullen alle materiaal weren dat te maken heeft met naakt, pornografie, obsceniteit, discriminatie/haat propaganda, "warez"sites, of sites die publiciteit maken rond de illegale distributie van software, of gelijk welk ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot overbelasting van ons netwerk en bijhorende klachten van onze klanten of van derden.

Intellectueel eigendomsrecht

De klanten mogen geen materiaal uploaden of boodschappen, data, afbeeldingen of programma's versturen die het eigendomsrecht van anderen zouden overtreden. Inbegrepen zijn: copyright tekst, beeldmateriaal, muziek, of programma's, confidentiële informatie en handelsmerken.

Internet Junk Mail (spam, flames, and mail bombs)

Onze servers zullen ook geen spam, flames of mail bombs behandelen, noch intermediair, noch als bestemming. Onze servers mogen niet verschijnen in spam-berichten, noch als initiatiefnemer, noch intermediair, of als reply-to-address. De definitie van spam is voor ons: elk niet persoonlijk geadresseerd bericht dat in grote hoeveelheden verschijnt in media zoals e-mail, nieuwsgroepen of webhosting. We beschouwen elke poging om grote aantallen berichten te versturen naar bovengenoemde media, als flames/mail bombs. Elke overtreding zal aanleiding geven tot onmiddellijke afsluiting van onze diensten zonder terugbetaling. Ook kunnen boetes opgelegd worden of gerechtelijke vervolging. Elke klant die herhaaldelijk spam, flames, of mail bombs toegezonden krijgt of dit uitlokt zal gevraagd worden te vertrekken.

Verstoring van onze diensten

Er mogen geen pogingen ondernomen worden om ongeoorloofde toegang te krijgen tot ons netwerk of zijn accounts, onze diensten te verstoren of onze netwerkverbindingen te verbreken, om onze diensten te misbruiken of om frauduleuze accounts te creëren.

Laster and Privacy

De klant mag geen informatie uploaden of versturen die lasterend of smadelijk is of die strijdig is met het recht op privacy van elk persoon.

Privacy van de klant

IT Consult Services respecteert de privacy van zijn klanten en zal hun namen niet weggeven of verhandelen. Toch houden we ons het recht voor om deze informatie te verstrekken wanneer het gaat om potentiële illegale handelingen, flagrant misbruiken of wanneer gevraagd door het gerecht.

Virussen

In het geval dat er een virus of een ander destructief element wordt aangetroffen wordt aangenomen dat de klant op de hoogte is van dergelijke situaties en onmiddellijk zal trachten het virus te verwijderen. De klant is gehouden om ons op de hoogte te brengen wanneer virussen of andere destructieve elementen worden ontdekt en we behouden ons het recht om kosten die gemaakt worden bij het verwijderen te verhalen op de klant.

Subhosting

Onze diensten zijn enkel bestemd voor eindgebruikers. Subhosting of verkopen van diensten is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Onder deze diensten vallen ook e-mailaccounts, e-mailaliassen, FreeCGI, CGI, webruimte en dataverkeer.

Opzegging van diensten

IT Consult Services behoudt zich het recht om diensten te weigeren volgens ons eigen oordeel. De hostingovereenkomst kan door de klant worden opgezegd of aangepast tot uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de vervaldatum.

Gerechtelijke vervolging

Er bestaan verschillende wetten die het gebruik van het internet regelen. IT Consult Services zal niet aarzelen om gerechtelijke stappen te ondernemen en/of samen te werken met gerechtelijke instanties wanneer het misbruik van onze diensten of ons netwerk betreft. Klachten over illegaal of oneigenlijk gebruik kunnen ons schriftelijk of per e-mail gemeld worden. De federale politie heeft een eigen website waar verschillende soorten van criminele activiteiten kunnen worden gemeld. Deze kan teruggevonden worden op www.gpj.be of per e-mail via contact@fccu.be. 

Promotie en prijzen

Promoties en prijzen kunnen op elk moment gewijzigd of stopgezet worden. Prijzen zijn enkel gegarandeerd bij voorafbetaling.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up
Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x