Veiligheidsdoorlichting

Veiligheidsdoorlichting

Privacy en veiligheid worden alsmaar belangrijker. Wij bieden u een veiligheidsdoorlichting van uw computernetwerk, zowel lokaal als in de cloud. 

Het verzamelen van de gegevens gebeurt zowel elektronisch als via gesprekken met de medewerkers. Een zeer volledig rapport zal aanduiden waar welke gegevens zich bevinden en hoe ze beveiligd worden. Een nuttig en overzichtelijk werkinstrument. 

KMO's met meer werknemers en/of regelmatig personeelsverloop kunnen een voordelig abonnement afsluiten voor 3 doorlichtingen per jaar.

Momenteel zijn heel wat bedrijven druk bezig met het opmaken van hun documenten voor de nieuwe privacyrichtlijnen. Het is belangrijk om een overzicht te hebben van welke gegevens verwerkt worden in jouw bedrijf en wie daar toegang tot heeft. Je moet duidelijk kunnen verklaren wat je allemaal onderneemt om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Er zijn heel wat adviseurs die je kunnen helpen met de opmaak van de vereiste documenten, maar ook aan hen zal jij als ondernemer de nodige gegevens moeten kunnen aanleveren. 

Wij stellen vast dat heel wat klanten zelf geen overzicht hebben over welke gegevens ze bewaren en hoe ze die beveiligen.  Voor alle duidelijkheid, dit gaat over ALLE gegevens van externen die je lokaal bewaart op je PC’s, servers, externe harde schijven, USB sticks, op servers in de cloud (vb. Dropbox, Online Backup,Office 365, … ) en over alle andere gegevens die je gedurende bepaalde tijd op papier bewaart (vb. dossiers, boekhouding, archieven, …) 

Om onze klanten hiermee te helpen hebben wij een doorlichting ontwikkeld voor uw IT systemen, waarbij wij alle gegevens,beveiligingen en eventuele veiligheidslekken in kaart brengen. 

Op basis van deze doorlichting stellen wij een rapport op met een volledig overzicht en eventuele aanbevelingen om de veiligheid nog te verbeteren. Met het overzicht uit ons rapport kan je dan vrij eenvoudig zelf het noodzakelijke register opstellen.  

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er via deze doorlichting nog veiligheidsproblemen worden gedetecteerd, deze kunnen dan natuurlijk ook aangepakt worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat het niet voldoende is om nu alles in orde te zetten voor de invoering van deze nieuwe wetgeving. Deze nieuwe regels blijven vanaf nu gelden en ook in de komende jaren zal elke organisatie er blijvend voor moeten zorgen dat alle gegevens goed beveiligd worden. 

Daarom willen we onze klanten ook aanbieden om via een eenvoudig abonnementssysteem driemaal per jaar een veiligheidsdoorlichting te laten uitvoeren. Op die manier kunnen we telkens ook kleine veiligheidsproblemen aanpakken en ervoor zorgen dat jullie beveiliging blijft voldoen aan deze strenge wetgeving. Een veilig netwerk blijft immers niet noodzakelijk veilig aangezien er elk jaar nieuwe software (en updates) wordt geïnstalleerd, nieuwe personeelsleden in dienst komen, nieuwe PC’s of laptops in gebruik worden genomen, etc.

Hoe werkt dit concreet ? 

We komen met twee personen ter plaatse. Onze technieker zal met speciale software de doorlichting uitvoeren op alle aanwezige PC’s en servers. Een tweede persoon zal via gesprekken met alle computergebruikers ook de gegevensstromen in kaart brengen die vb. gebeuren naar de cloud toe.

Nadien verzamelen we alle gegevens in een technisch rapport, wat u dan ontvangt samen met eventuele aanbevelingen om de beveiliging nog verder te verbeteren.

Website by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x